Služby

- Zajistíme financování nemovitosti

- Vypracujeme Kupní smlouvu vč. Návrhu na vklad

- Vyhotovíme Smlouvu o smlouvě budoucí kupní

- Připravíme pro vás Nájemní smlouvu

- Zdarma nabízíme úschovu peněz (depozit)

- Zajistíme vypracování Znaleckého posudku pro odvod daně z převodu nemovitosti pro F.Ú.

- Pomůžeme s daňovým přiznáním a odvodem daně z převodu nemovitosti

- Vyplatíme exekuce

- Organizujeme prohlídky nemovitostí a předání nemovitostí (součástí předávací protokol)

- Stanovíme Současnou cenu nemovitosti pro notáře v případě dědického řízení, rozvodového řízení, zúženého jmění manželů (ZJM) a úmrtí