Poplatky

Verze pro tiskVerze pro tisk

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o poplatcích, které jsou spojeny s prodejem a koupí jakékoli nemovitosti.
Poplatek za ověření podpisu tzv. legalizace. Tuto službu vám poskytne:
 
- Obecní úřad či Městský úřad - nejčastěji odbor matriky a to za cenu 30,- Kč / 1 podpis
- Jakákoli pobočka České pošty - tzv. czechpoint za cenu 30,- Kč / 1 podpis
- Notář za cenu 30,- Kč + 20 % PDH, tedy 36,- Kč / 1 podpis .
 
Advokát může ověřit podpis pouze u listiny, kterou sám vytvořil. Ne však každý advokát je oprávněn tuto službu poskytnout. Více na http://www.ak-schmitz.cz/index.php/cs/aktuality/18-clanky/24-overeni-pod...
 
Dále došlo od 01.01.2012 k navýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí z dosavadních 500,- Kč na 1.000,- Kč. Od roku 1994 se tento poplatek nezměnil a proto jej Český úřad zeměměřický a katastrální navýšil alespoň o část inflace. Tento poplatek chce úřad využít především k urychlení digitalizace katastrálních map.
 
Navýšení poplatků se nevyhlo ani stavebnímu povolení. U rodinných domů nad 150 metrů zastavěné plochy s max. dvěma nadzemními podlažími a podkrovím na 5.000,- Kč z dosavadních 300,- Kč. U bytových domů, které disponují s více jak třemi byty, stoupl poplatek z dosavadních 1.000,- Kč na 10.000,- Kč. Povolení k výstavbě garáže s nejvýše třemi stáními podražilo na 1.000,- Kč z původních 300,- Kč.
 
Poplatky se bohužel staly součástí našich životů. Přejeme vám, aby jste jich museli v životě platit co nejméně.
 
Vaše VizeReality